A klub hagyományos feladatait a 2018/19-es LIONS évben is folyamatosan végeztük.

1.    Szülőszállás működtetése:

A lassan 25 éve működő szülőszálláson a szülők közel 55.000 vendégéjszakát töltöttek.

A leukémiás- és tumoros gyermekek szülei, a PTE Gyermekklinika többi osztályán és más klinikákon kezelt gyermekek szülei, és a koraszülöttek édesanyái vették igénybe a lehetőséget határainkon belül és külföldről is.

Sokan, sokszor hónapokig voltak a vendégeink. Több esetben a megfelelő protrombin (véralvadékonyság) szinttel rendelkező, de Pécstől egy órára távolságban lévő gyermekek is hosszabb időt töltöttek a szálláson az édesanyjukkal, akik nem igényeltek akkut kórházi kezelést.

Az orvosok ugyanis a gyógyulás folyamatában igen nagy jelentőséget tulajdonítanak annak, hogy a szülő a kezelés folyamán a gyermek mellett legyen. Ez a pszichés segítség bizonyára jelentős háttértámogatást jelent a gyilkos kór leküzdésében. Az ingyenes szülőszállás néhány év alatt a gyógykezelés „tartozékává” vált, egyre többen veszik igénybe az ország minden megyéjéből, sőt külföldről, Felvidékről, Erdélyből is. Nem tudjuk, kik jönnek hozzánk, nem válogatunk a szülők között. A Klinikán kapják meg a szobakulcsot, s addig maradnak, míg szükségük van rá. Klubunk olyan intézményt hozott létre, amelyet a kórházak napjainkban kezdtek csak el tervezni.


2.    Alternatív napközbeni gyermekfelügyelet működtetése:

A LIONS SULI ALTERNATÍV NAPKÖZI –ben átlagostól eltérő általános iskolás  gyerekek jártak (hátrányos helyzetű, magatartási- és tanulmányi problémás és magántanuló gyerekek). 35 - 38 gyermek vett részt az évközi délutáni foglalkozásokon.

 

A LIONS NAPKÖZI célja, hogy minél több tanulási-, motivációs problémával küszködő gyermeknek tudjunk segíteni. A gyermekek személyre szabott segítségben részesültek, mellyel ki tudnak törni a kudarcok sorozatából. A középpontjában a tananyagok megtanulása állt, emellett kiemelkedően fontos volt az önálló gondolkodás és cselekvés, a kezdeményezőkészség kialakítása, a környezettudatos magatartás kialakítása, valamint azok a szociális kompetenciák, melyek segítségével a gyermekek megtanultak társaikkal, egy teljesen heterogén csoportban, csapatként együttműködni. Célunk, hogy a napközinkben tanuló nagyrészt hátrányos helyzetű gyermekek önálló cselekvésre, gondolkodásra, kreatív megoldásokra képes fiatalokká váljanak, akik saját felelősséget tudnak viselni személyiségük kiteljesedésért és boldogulásukért.  Nagyon sok olyan diák van, aki családi vagy egyéb személyes okból segítségre szorul. Iskolai időben számukra szerveztünk az Iskolai Közösségi Szolgálaton keresztül középiskolai diákokkal, egyetemistákkal és felnőtt önkéntesekkel a felzárkóztató programot, a nyári pótvizsga felkészítést.

A diákok az iskola elfoglaltságok után délután jöttek a LIONS Suliba és itt szakszerű segítséget kaptak a házi feladatok elkészítésében és a felzárkózásra. Egyedi programokkal környezet tudatosságra és egymás elfogadására neveltük őket. A diákokkal 4 tanár, IKSZ-es középiskolai önkéntesek, és egyetemisták foglalkoztak.

A LIONS HÁZ fenntartását, működtetését a LIONS klub 25 fős tagsága önkéntes munkaként végzi.

A tagság az önkéntesekkel aktív civil életet él a LIONS Házban.  Nagy hangsúlyt fektetünk az önkéntesek bevonására, az ő aktív tevékenységükkel tudjuk a céljainkat megvalósítani.

Az elmúlt időszakban 95 fő IKSZ-es 505 órában és 34 fő közérdekű önkéntes 3018 órában segített, és vett részt az aktivitásainkban.

 

Hidak a szórványba nyári tábor:

Nyári időszakban a HIDAK A SZORVÁNYBA NYÁRI tábort szerveztünk.

A táborban kárpátaljai és erdélyi határon túli magyar gyermekek és magyarországi magyar gyermekek vettek részt az anyaországukban, összese 35 gyermek.  A tábor hiánypótló mind a külhoni, mind a magyarországi résztvevők és családjaik számára.  Cél, az egymásra találás, a nemzeti összetartozás és az identitástudat erősödése. Olyan kapcsolatokat eredményez, amely határon átívelő barátságokhoz vezethet.

A pécsi résztvevő gyermekek elsősorban a szociálisan hátrányos helyzetűek közül kerültek ki, akiknek így próbáltunk egy különleges élményt nyújtani. Többségüknek ez volt az első találkozása külhoni magyarokkal. Az erdélyi és kárpátaljai fiatalok részvétele kuriózum, mert így a határok láthatatlanná tétele mentén, az egyik országba tartozó határon túli magyar gyermekek, más országba tartozó határon túli magyar gyermekekkel találkozott azon a Magyarországon, amely a köztük lévő láthatatlan kapocsnak szellemi, történeti, nyelvi és kulturális bázisa. A tábort egy kiterjedt könyvgyűjtési és könyvadományozási akcióval zártuk.  


3.    LIONS Ház fenntartása, hasznosítása, működtetése:

A LIONS Szülőszállás és a LIONS SULI Pécsett a LIONS HÁZ-ban ( Mártírok u.7-9.sz alatt) működik, 520 m2-es saját tulajdonú ingatlanban, amelynek folyamatos üzemeltetése komoly anyagi terhet és feladatot jelent a klubunknak. A szállások folyamatosan üzemelnek, az anyukák a szállón mosnak, így igen magasak a fűtési-, víz- és villany díjak, amelyek egy részét tudjuk csak elnyert pályázati keretből elszámolni. Az éves kb. 7 milliós fenntartási költséget a klubunk tagjainak kell előteremteni. A lehetőséget egy maroknyi csapat, 25 fő biztosítja, akiknek az a legfőbb tevékenysége, hogy mindennapi munkájuk mellett, önkéntes munkában előteremtse a működtetés költségeit. Ez minden egyes tagunktól teljes elkötelezettséget kíván. A klubtagok feladata közé tartozik a napi működtetés és a rendezvényeken történő részvétel mellet az 1 %-os kérelmek gyűjtése, a szponzorlisták kezelése, támogatások, adományok gyűjtése.
 
4.     A klub működtetése:

Havi rendszerességgel klubgyűléseket tartunk a klubtagok és az önkéntesek részére, ahol az aktuális programok, feladatok megszervezése mellett kulturális, közösségfejlesztő programok is zajlanak.

Nyílt Nap keretében bemutattuk a LIONS HÁZ-at, a klubunk tevékenységét, valamint bemutatkoztak az a EVS diákok 4 fő, akik a klubunkban külföldről  önkénteskedtek.

A klub működtetése magában foglalja a nemzetközi kapcsolatok ápolását is. Klubunk széles körű baráti-, jumelage- és twining klubkapcsolatokkal rendelkezik, melyek magukban foglalják az évenkénti közös programokat és látogatásokat.

Ezen kívül lions-on kívüli hazai- és külföldi civil szervezetekkel is szoros kapcsolatokat ápolunk. Mindezek az egymás rendezvényen történő részvételeket is magukban foglalják.

 

A 2018/19-es LIONS év eseményei időrendi sorrendben:

 

Július:                    Hidak a szórványban és nyomozás a városban összevont táborok megszervezése és működtetése.

Augusztus:            Nincs Akadály pótvizsga felkészítő tábor lebonyolítása.

Szeptember.          Az évindító klubgyűlésen a LIONS szervezet és a klub működésének ismertetése ppt-vel;

Erasmus+program (EVS) indítása;

                               Dieter Eppler és felesége Burtscher-Eppler Ilse búcsúztatásaakik a hátrányos helyzetű gyermekek nevelése, gyógyítása, oktatása céljára klubunknak adományozták pécsi lakásukat;

 
 

Kirándulással egybekötött klublátogatás a Chimsee-Bedaium LC-nél.

Október:              15-19. jótékonysági ruhavásár, amelynek végén a megmaradt ruhákat elküldtük Kárpátaljára;

 
 

                              Leendő Fiók Klub tagjainak bemutatkozása. Részétel a szövetség Balatonkenesei képzésén.

 

November: LIONS Pihenő avatása;

A Horvát-, Bosnyák-, Macedon, Osztrák LIONS Kormányzóságok célul tűzték ki, hogy minden városban, ahol klubok működnek legyen egy virágos sétány, pihenő, vagy virágágyás, mely jelképezi a lionok jószolgálati munkáját. A projekthez az Olasz Kormányzóság is és a 2018.november 16-i pécsi avatással a Magyar Kormányzóság is csatlakozott. Az avatáson részt vett az egyik ötletgazda, Horvátország PDG-je és az Eszéki Mursa LC is. A Pécs-Normandia LC felajánlást tettek a városnak, annak minden lakójának, hogy a Kálvária úton, a Szentágothai sétányon a második bástya után, a Keltaur szobor előtt létrehoznak egy LIONS Pihenőt, mely egy 25 nm-es rózsaágyásból, egy térkövezett, szegéllyel ellátott kis részből áll, melyen két nosztalgia pad helyezkedik el. Az elültetett sárga színű rózsák, melyek majd csak következő év tavaszán borulnak virágba - mint a LIONS és Pécs városának egyik színe - a hovatartozást jelképezik.

 
Ugyanezen a napon Régió Értekezlet megtartása.

Adventi koszorúk készítése a leendő Fiók klub tagjaival közösen.

 

December:           Műsorral egybekötött csapatépítő klubkarácsony tartása.

Január:                 A klub költségvetésének elfogadása közgyűlésen.

                             Rendes tagok- és pártoló tagok felvétele.

                             Döntés az 1% felhasználásáról;

                             Fiók Klub létrehozása.

                             Jótékonysági vacsoraest a Hotel Laterumban, ahol a Mommies’ Fiók klub tagjait a kormányzó felavatta.

 
 
 

Február:             A szülőszállás működési mutatóinak bemutatása és elemzése; a LIONS Suli, alternatív napközi 2018-as szakmai beszámolója, az Ambassador Club nemzeti elnökének és pécsi klubelnökének látogatása.

Március:             EVS nemzetközi önkéntesek beszámolója.

                          ESC pályázat.

                          Közfoglalkoztatási pályázat.

                          18-22. jótékonysági ruhavásár, amelynek végén a megmaradt ruhákat ismét elküldtük Kárpátaljára tartós élelmiszerekkel és gyógyszerrel kiegészítve.

Április:   12-én nagy sikerű jótékonysági hangverseny a Pécsi Gosper Kórussal.

 

  

                27-én az Országos LIONS Day Egészségnap keretén belül szűrés Kisjakabfalván.

 

Küldöttek megválasztása a nemzeti konvencióra.

Jelölő Bizottság felállítása a tisztújításra.

 

Május:        Részvétel Szövetségi képzésen Balatonkenesén.

                   A klub tevékenységének módosítása az alapszabályban.

                   Beszámoló- és közhasznúsági melléklet elfogadása.

                   A soros elnök beszámolója éves munkájáról.

                   A következő évi soros elnök programjának elfogadása.

                   Tisztségviselők választása.

                  24-26. Részvétel a szövetség nyíregyházi konvencióján.

 

Június:    Charter Night.

                Az elnökség átadása.


dr. Milter Anna

Elnök 2018/19


Képgaléria


Hogyan lehet Lions Club tag?

A lions klubtagok idejüket és a képességeiket felajánlva segítik, erősítik a közösségeiket. A Lion a jószolgálati munka tapasztalatain keresztül új képességeket szerezhet, tartós barátságokat köthet, találkozhat igazi kihívásokkal, és sokat tanulhat, fejlődhet a feladatok megoldása során.

További információk a belépésről vagy Lépj velünk kapcsolatba